Vakuutus

TPV Futisklubin lisenssi sisältää pelaajan vakuutuksen LähiTapiolassa ja ohjaajan vakuutuksen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa.

Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat TPV Futisklubin järjestämissä jalkapallo-otteluissa sekä ohjatuissa harjoituksissa ja muissa seuran järjestämissä tilaisuuksissa sekä niihin liittyvien matkojen aikana Suomessa. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta tapaturmista, jotka korvataan liikennevakuutuksen perusteella.

 

Korvaukset (LähiTapiola)

HOITOKULUT TAPATURMAA KOHDEN ENINTÄÄN 8500 €

Hoitokulujen omavastuu 100 € +10%.

Tapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan alkuperäisen laskun tai tositteen perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata muun vakuutuksen perusteella.

KERTAKORVAUS PYSYVÄSTÄ HAITASTA ENINTÄÄN 50500 €

KORVAUS TAPATURMAISESTA KUOLEMASTA 3500 € .

 

Tapaturman sattuessa

Toimi liitteenä olevan ohjeistuksen mukaisesti.