Joukkue

Pohja Reino
Saarinen Noel
Abdi Ali Faris
Dahlroos Toivo
Forsgren Akseli
Hernetkoski Emil
Hirvonen Samu
Huovinen Iivo
Korhonen Samu
Linnansaari Erik
Patomo Martti
Poijärvi Patrik
Polvivaara Maisa
Röyskö Mikael
Sassila Anselmi
Sitari Unto
Teikko Samuel
Tienhaara Veikka
Tuulaniemi Kasperi
Välimäki Niilo
Wirta Aapeli

Toimihenkilöt